Framtidens begravningar

Hur begravningar genomförs har skiljt sig mycket åt beroende på världsdelar och kulturer. De allra vanligaste formerna har dock varit varianter av kristna begravningar med kroppen i en kista och kremationer, med viss övervikt åt det förstnämnda. Det har dock under några år stått klart att begravningsrutinerna måste förändras, i alla fall enligt den rådande regimen.

 

Gravplatserna håller på att ta slut

Begravningar hör till livets svåraste stunder, särskilt om det gäller någon som stod en nära. Som tur är finns det hjälp att få. I Sverige går det till exempel att kontakta aktörer som lavendla.se för att få hjälp med rådgivning och dylikt. Dock finns det just nu andra problem som varken de eller andra begravningsentreprenörer rår på. Visste du att utrymmet i världen som är avsett för begravningar håller på att ta slut? Faktum är att platsbristen på begravningsplatser varit ett problem i världens storstäder under relativt lång tid. Ett tillstånd som lett till att begravningar och begravningsplatser blivit en lukrativ marknad i stora delar av världen. Varje år dör i runda slängar 55 miljoner människor Det är med andra ord mycket utrymme som krävs. Störst är problemen i länder som erbjuder permanenta gravplatser, medan länder som Sverige har en praktik där gravplatser står till buds för en viss tid.

Det finns potentiella lösningar

Så hur ser man på det här problemet i världen och vilka är de potentiella lösningarna? Det är ett ganska snårigt område att förhålla sig till. Döden är förstås ett väldigt känsligt ämne redan som det är och hur vi behandlar våra döda är inte desto mindre känsligt. Det gör att potentiella lösningar som ligger i linje med vad miljön klarar av och vad utrymmet klarar av kan stöta på patrull. Det kan därför krävas lång tid på sina håll innan helt hållbara rutiner kan vara på plats. I en del fall är det dock inte nya rutiner som löst problemen, i alla fall tillfälligt. På vissa platser har man sedan lång tid nödgats använda sig av rutinen att begrava människor i flera lager, mycket på ett sätt som liknar vad som användes i England under den viktorianska eran.

Men kremationer då kanske du tänker? Det borde väl lösa problemet? Faktum är att även kremeringar tar upp mycket utrymme. Urnorna begravs på begravningsplatser och även dem potentiellt för evigt. Ett annat problem är att kremationer som de fungerar idag inte är särskilt bra för miljön. De är framför allt energikrävande.

Den kanske mest lovande lösningen är så kallade ”gröna begravningar” där de döda begravs i kistor eller dräkter som enkelt bryts ned av naturen. Det är förmodligen på sikt den lösning som är mest lovande. Våra kroppar är trots allt nedbrytbara och ska oavsett hur vi begravs tillbaka in i naturens kretslopp.