Arbetstagare konkurrerar mer och mer om arbetena

 

Det går att se en tydlig tendens att arbetstagare mer och mer konkurrerar om arbetena. Tidigare har det varit arbetsgivarna som konkurrerat om arbetskraften. Den internationella lågkonjunktur som kom under 1970-talet resulterade i att den svenska modellen fick stora problem. Samtidigt som arbetslösheten ökade så stagnerade lönerna. Trots detta hade Sverige under en lång period tillhört de länder som haft väldigt låg arbetslöshet jämförelsevis med andra länder i västvärlden. Men detta ändrades i samband med ännu en lågkonjunktur under 1990-talet då arbetslösheten kom till en ny nivå och som verkar ha permanentiserats.

På grund av konjukturförändringarna som har skett i vårt samhälle så har företag och organisationer omorganiserat för att de ska bli en hållbar organisation utifrån de nya förutsättningarna En strategi som kan tillämpas är arbetsflexibilitet som förhåller sig till hur marknaden ser ut och att det ska vara lätt och snabbt för arbetsgivare att variera antalet anställda. Ett annat sätt att organisera är utifrån arbetsprocessflexibilitet, vilket betyder att arbetsgivaren anställer en person kan ha flera funktioner inom samma företag. I och med den maktförflyttning som har skett från arbetare till arbetsgivare har typiska arbetsformer ökat sedan 1990-talet.

Detta innebär att vi har ett helt nytt arbetsliv med nya utmaningar som ställer högre krav på arbetstagare att hålla sig anställningsbara! Vilket hänger ihop med att hålla sig ajour med kunskap inom ens arbetsområde. Kompetensutveckling är en nyckel i detta, som både individ och företag tjänar på. Eftersom förändringar sker snabbt i arbetslivet idag är förmågan att anpassa sig till förändring nyckeln till långsiktig framgång både för företag och individer. Ett sätt att säkra sin kunskap på företaget är att använda sig av företag som tex Advantum som skräddarsyr företagsutbildningar för utveckling, vilket möjliggör att anpassa innehållet till den egna verksamheten.